Ordenssällskapet BA
Concordia Nostra Perpetua Sit

Historia

BA bildades den 5 oktober 1931.

En av initiativtagarna till att bilda orden var Einar Wetterberg. Den svenske skådespelaren Bertil Berglund var också en av de bröder som då var medlemmar i BA. Berglund var författare och regissör för ett 50-tal kort- och reklamfimer. Han arbetade bl. a. på Södra Teatern, Pallasteatern, Casinoteatern och Odeonteatern i Stockholm. Bertil Berglund var född 1898 och avled 1979 i Stockholm.

Eftersom det var mycket teatermänniskor som kom att delta i BA, så blev det naturligt att lägga dess sammankomster på måndagar, eftersom skådespelarna då var lediga. Det är en tradition som vi lever efter även idag.

BA:s motto är "Inbördes hjälp och glädjen i högsätet".